Etelä-Pohjanmaan Munuais- / ja maksayhdistyksen logo
Etelä-Pohjanmaan Munuais- / ja maksayhdistyksen logo

Etelä-Pohjanmaan Munuais- ja maksayhdistys

Etelä-Pohjanmaan Munuais- ja maksayhdistys on perustettu vuonna 1978 ja sen toiminta on 2023 alkaen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Kotikuntana on Seinäjoki.

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on valvoa munuais- ja maksapotilaiden sekä heidän läheistensä etuja. Yhdistys antaa tietoa munuais- ja maksasairauksien ennaltaehkäisystä ja hoidosta sekä auttaa ja tukee näihin sairauksiin sairastuneita ja heidän läheisiään selviytymään jokapäiväisessä elämässä.

Yhdistyksessä on n. 350 jäsentä. Jäseneksi voi liittyä munuais- ja maksapotilaiden ja heidän läheistensä ohella jokainen, joka tuntee munuais- tai maksa-asian jollakin tapaa omakseen tai on niistä kiinnostunut. Yhdistyksen jäsenmaksu on 20 euroa vuodessa.

Yhdistys on yksi valtakunnallisen Munuais- ja maksaliiton jäsenjärjestöistä ja on jäsenenä myös Seinäjoen järjestötalolla toimivassa Yhteisöjen yhdistyksessä sekä vammaisurheiluliitto VAU:ssa

Varoja yhdistykselle saadaan pitämällä myyjäisiä ja arpajaisia, olemalla mukana vaalikeräyksissä, suruadressimyynnillä ja pienillä avustuksilla.

Edunvalvonnallisesti vaikeita asioita viedään yhteisesti eteenpäin Länsi- ja Lounais-Suomen aluetoimikunnan myötävaikutuksella. Pidämme yllä hyviä yhteyksiä tiedotusvälineisiin. Elinluovutuskortteja pidetään saatavilla ja jaetaan aina sopivissa tilaisuuksissa. Tärkeää ja luontevaa on yhteistyö potilaiden hoitoyksiköiden kanssa.

Yhdistyksen säännöt löytyvät alla olevasta linkistä

Yhdistyksen säännöt

Hallitus

Puheenjohtaja

Matti Kristola

puh. 0405496947

mattik754.at.gmail.com

VARAPUHEENJOHTAJA

Tuomo Salo

Puh. 050-528 8221

tuomo.salo.at.evl.fi

Sihteeri

Päivi Paavola

puh. 040 509 3273

paivi.j.paavola.at.gmail.com

Rahastonhoitaja

Päivi Kutinlahti

050 521 9564

paivi.kutnlahti.at.gmail.com