Etelä-Pohjanmaan Munuais- / ja maksayhdistyksen logo
Etelä-Pohjanmaan Munuais- / ja maksayhdistyksen logo

Jäsenedut

Yhdistyksen tarjoamat jäsenedut dialyysipotilaille, elinsiirron saaneille sekä tietyille maksasairausryhmille

Dialyysipotilaat, elinsiirron saaneet ja HYKS:n kontrolleissa käyvät maksapotilaat saavat takautuvasti korvauksen ostamistaan uimahalli- ja keilauslipuista kokonaisuudessaan vapaamuotoista hakemusta ja alkuperäisiä kuitteja vastaan.
Lisäksi elinsiirron saaneiden lapsipotilaiden uimakoulu korvataan kokonaan

Samalla periaatteella alkuperäisiä kuitteja ja hakemusta vastaan, korvaa yhdistys em. potilasryhmien kylpylä- ja kuntosalilipuista 50%.

Mikäli käytät kunnallisia uimahalli/kuntosalipalveluja, kysy on kunnassasi mahdollisuus anoa liikunnan erityisryhmille tarkoitettua vuosikorttia. Se on hinnaltaan edullinen ja kattaa rajattoman määrän uimahalli- ja kuntosalikäyntejä vuodessa. Yhdistys korvaa myös sen takautuvasti.

Anomuksessa tulee olla IBAN pankkiyhteystiedot korvauksen maksamista varten. Jokainen anomus käsitellään hallituksen kokouksessa.
Anomus lähetetään osoitteella: Päivi Kutinlahti Nallenpolku 1 B 3 60510 Hyllykallio.

Yhdistyksen järjestämään maksulliseen toimintaan ylläolevien ryhmien osallistumista tuetaan siten, että he maksavat esim. maksulliselle matkalla hallituksen päättämän tapahtumakohtaisen omavastuuosuuden.

Munuais- ja maksaliiton edut

Munuais- ja maksaliitto tarjoaa erilaisia etuja jäsenilleen. Näihin kuuluvat mm. Elinehto lehti neljästi vuodessa, Alennusta hotelli öistä tai laivamatkoista.
Yksityiskohtaiset tiedot Liiton eduista saat liiton omilta sivuilta

Munuais- ja Maksaliiton edut
Liity Jäseneksi Kyllä Elinluovutukselle