Etelä-Pohjanmaan Munuais- / ja maksayhdistyksen logo
Etelä-Pohjanmaan Munuais- / ja maksayhdistyksen logo

Rekisteriseloste ja informointiasiakirja

henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

Laatimispvm: 19.04.2015, tarkistettu 25.05.2018

1. Rekisterinpitäjä

Etelä-Pohjanmaan Munuais- ja maksayhdistys ry.

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Etelä-Pohjanmaan Munuais- ja maksayhdistys ry. / Anu Korpi-Kulmala

Kehätie 12 E9

60510 HYLLYKALLIO

PUH: 0449779247

3. Rekisterin nimi

Ilmoittautumisrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin ja arvontoihin ilmoittautuneiden yhteystietojen käsittely.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, puhelinnumero, jäsennumero, tarvittaessa syntymäaika ja muut tapahtumaan tai arvontaan olennaisesti liittyvät, kaavakkeella kysytyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietosisältö saadaan ilmoittautumisten yhteydessä ilmoittautujalta itseltään. Rekisterin tietoja voidaan verrata yhdistyksen jäsenrekisteriin, jota ylläpitää Munuais- ja maksaliitto. Yhdistyksellä ei ole erikseen omaa jäsenrekisteriä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kolmansille osapuolille. Siltä osin kun tapahtuma tai arvonta vaatii tietojen luovuttamista, oleellisia tietoja voidaan rekisteristä välittää asianomaisille tahoille. Esimerkkinä usean Munuais- ja maksaliitto ry:n alaisen yhdistyksen yhteinen risteilytapahtuma, jonka matkalippujen tilaus vaatii esim. matkustajatiedot.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on tallennettu palveluntarjoajan palvelimille kulunvalvonnalla varustettuun tilaan. Rekisterin tietokanta on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka on tiedossa ainoastaan niillä henkilöillä, joilla on tehtävän tai roolin vuoksi tarve lukea rekisterin sisältöä.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Koska rekisterinpitäjällä ei ole omaa henkilökuntaa, ei tarkistamista pystytä toimittamaan asianomaisen läsnäollessa. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön mahdollisuuksiensa puitteissa välittömästi saatuaan tiedon tarkastuspyynnöstä.

Tarkastuspyyntö osoitetaan suoraan rekisteriasoista vastaavalle.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Korjauspyyntö osoitetaan suoraan rekisteriasoista vastaavalle.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Rekistereitä ei pääsääntöisesti käytetä ym. toimintaan, joten lomakkeilta ei yleensä löydy tätä kieltävää vaihtoehtoa. Mikäli tietoa käytetään muuhun kuin tapahtuman tai arvonnan vuoksi välttämättömään yhteydenpitoon, lomakkeella on mahdollisuus kieltää ym. toimet.

Y-Tunnus: 1093316-2